• Μοναστηρίου 85, 54627, Θεσσαλονίκη
  • 6955936383
  • diakrithentesathlites@gmail.com
Δύο Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά μετάλλια ανοίγουν τον δρόμο για τον διορισμό “Τιμής Ένεκεν”.
You are here: Home \ Ανακοινώσεις \ Δύο Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά μετάλλια ανοίγουν τον δρόμο για τον διορισμό “Τιμής Ένεκεν”.
19 March 2023 - 17:20, by , in Ανακοινώσεις, Comments off

Στον Ν. 5025/2023 – “Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας” ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 24 Φεβρουαρίου 2023 , περιλαμβάνεται τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 σχετικά με την δυνατότητα διορισμού αθλητών και αθλητριών με εξαιρετικές διακρίσεις κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε κενές οργανικές θέσεις της ΓΓΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού. Η δυνατότητα διορισμού του πρώτου εδαφίου ισχύει και για αθλητές που κατακτούν τουλάχιστον δύο (2) φορές από 1η έως και 3η νίκη στην ίδια διοργάνωση, αν πρόκειται για Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά τον διορισμό.

Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό.

Για τον σκοπό αυτόν, μαζί με τη σχετική αίτηση για τον διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας.

Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή, ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.

Αθλητές με αναπηρία επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού.

Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες, καθώς και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες Κωφοί που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.»

Η τροποποίηση ισχύει από 01/08/2022

Ο Σύλλογος μας θα ζητήσει διευκρινήσεις για την τροποποίηση, θα ζητήσει εκ νέου τροποποίηση για εξίσωση των Ολυμπιακών μεταλίων με αυτά των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων ανδρών – γυναικών (OPEN category) και αναδρομικότητα ισχύος του νόμου.

About author:

Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με τη χρήση cookie. περισσότερες πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις cookie σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν οριστεί ως "επιτρέπουν cookies" για να σας δώσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie ή κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή" παρακάτω, τότε συμφωνείτε με αυτό.

Close